Herdenking bij ‘De Zuidpunt’ 13 mei 2005:

 

Deze bijeenkomst met behulp van een eenmalige financiële bijdrage van de Rabo bank Drechtsteden.

 

Vooraf was het voor de uitgenodigden verzamelen in het Insula College (VMBO-school locatie ‘het Leerpark’ te Dordrecht) waar gastheer de heer Ben van de Burgt, toenmalig locatiehoofd Insula college in Dordrecht, sinds kort CDA wethouder van de gemeente Dordrecht, een kort welkomstwoord had en een lunch aanbood.

 

Het Insula College was door mijn zoon Willem junior de laatst bezochte school voor zijn overlijden in oktober 2002.

 

Later bij ‘De Zuidpunt’ aangekomen bleken enkele tientallen belangstellingen aanwezig.

 

Er was een vertegenwoordiging van het Oorlogs en Verzetsmuseum 'Johannes Post' uit Ridderkerk – Rijsoord in de personen van Ad Los en Luitenant – kolonel b.d. Maas. Dit museum is in een voormalig schoolgebouw gevestigd waar op 15 mei 1940 door Generaal H.G. Winkelman de capitulatie werd getekend. Voor de ingang van het museum staat het zgn. ‘Generaal Winkelmanmonument’.

 

Ook waren de heren Jan Springintveld, Eric Casius en Jan Brugman met zijn vrouw aanwezig als vertegenwoordigers van de ’Stichting Crash’ en het Luchtoorlog en Verzetsmuseum ‘ Crash ’40 – ‘45’ uit Aalsmeerderbrug.

 

De Stichting ‘Crash ’40 - ‘45’  heeft in 2004 een onderzoek ingesteld naar de crashlocatie en heeft de resten van de Fokker T-5 geborgen. Deze restanten worden tentoongesteld in dit museum in Aalsmeerderbrug.

 

De (toenmalige) burgemeesters van Ridderkerk (mevrouw Jon Hermans – Vloedbeld) en Dordrecht (de heer Ronald Bandell) hielden ieder een korte toespraak.

 

Enkele docenten en klasgenoten van onze zoon Willem spraken en hielpen bij deze plechtigheid.

 

Een trompettist van ‘Jubal’ (drum & bugle corps uit Dordrecht) verleende zijn medewerking door het Wilhelmus en ‘The Last Post’ te blazen.

 

Erg bijzonder was de aanwezigheid van een ooggetuige van het neerstorten van de Fokker T-5 856 de heer Koenraad Visser uit Ridderkerk. Deze man vertelde geëmotioneerd zijn traumatische ervaring.

 

Wat mij erg opviel dat er niet erg veel inwoners van Dordrecht op de hoogte zijn van het mislukte Moerdijkbrug - bombardement, laat staan het bestaan van het monument.